Image par défaut

21 mars 2020

Erpeldange/Sûre : Grouss Botz

Manifestation

Zäitgläich um 9.00 gin an den Nordstagemengen d'Grouss Botzen gestart.

Den 20.3.2020 botzen d'Kanner rondrëm d'Schoul.

Org: Emweltkommissioun Ierpeldeng/Sauer