Image par défaut

20 mars 2020

Erpeldange/Sûre: D'Schoulkanner botzen rondrëm d'Schoul

Manifestation

Am Kader vun dem Weekend vun der "Grousser Botz" botzen d'Schoulkanner rondrëm de Schoulzentrum zu Ierpeldeng/Sauer

organiséiert vum Schoulzentrum Ierpeldeng