GrandDuc Jean 1993Ingeldorf

26 avril 2019

Décès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean

Actualité

Message de condoléances

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean.

Le collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal ensemble avec les habitants de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, expriment leurs sincères condoléances à la famille Grand-Ducale.

De Grand-Duc Jean war, ass a bleift e Symbol vun eisem Land, vun eiser gemeinsamer Geschicht. De Grand-Duc Jean huet matgekämpft fir eis Fräiheet, eis Onofhängegkeet a fir d’Unitéit vum Grand-Duché a mir wäerten ëmmer dankbar sinn an eisen héije Respekt hu fir dësen Engagement.

Mir erënneren eis gären drun wéi de Grand-Duc Jean an d‘Grand-Duchesse Josephine-Charlotte sech wärend der Iwwerschwemmungskatastrof am Joer 1993 ganz besuergt gewisen an déi Angelduerfer Leit mat hirer Präsenz moralesch ënnerstëtzt hunn.

Am Numm vun allen Awunner aus der Gemeng Ierpeldeng-Sauer drécke mir der groussherzoglecher Famill eist déifste Matgefill aus a wënschen hinnen vill Courage an dëser schwéirer Zäit.


Am Numm vum Gemengerot

Claude Gleis, Buergermeeschter
Romain Pierrard, Schäffen
Gilbert Leider, Schäffen