Image par défaut

12 déc. 2019

Erpeldange/Sûre: Chrëschtfeier 60+

Manifestation

Chrëschteier fir d'Awunner (60+) aus der Gemeng Ierpeldeng/Sauer

Organisation: Syndicat d'Initiative